Filmy z budowy 24.11.2015


wycinka lasu przy trasie głównejwymiana gruntu