Zdjęcia z budowy 16-20.11.2015

prace w km 4+500-wysypisko śmieci
prace w km 4+550-wysypisko śmieci
prace w km 4+600-wysypisko śmieci
prace w km 4+600-wysypisko śmieci
prace w km 4+600-wysypisko śmieci
km 1 +120  odkryte palenisko
km 1+200 prace archeologiczne
droga tymczasowa km 2+300
zaznaczone drzewa do wycinki ul. Klasztorna