Film z budowy 01.12.2015





wymiana dynamiczna podłoża km 4 + 720