Film z budowy 01.12.2015

wymiana dynamiczna podłoża km 4 + 720