Filmy z budowy 28.12.2015

 
wymiana gruntu przy ul. Klasztornej 

km 4 + 050