Zdjęcia z budowy 07-11.12.2015

pobieranie próbek do badań
wymiana dynamiczna podłoża km 4 + 720
sprawdzanie sondą zagęszczenia gruntu
przygotowanie platformy pod dreny pionowe
badania kolumn dynamiczne
platforma w km 4 + 600