Zdjęcia z budowy 28.12.2015

wycinka lasu km 0 + 560
wycinka lasu km 0 + 560
wycinka lasu km 0 + 560
wymiana gruntu km 2 + 300
wymiana gruntu przy ul. Klasztornej
wymiana gruntu km 4 + 100