Zdjęcia z budowy 30.11.2015 - 04.12.2015

wycinka drzew na trasie kontraktu
wymiana gruntu
wymiana gruntu
wymiana gruntu
wykonywanie kolumn km 4 + 750
wykonywanie kolumn km 4 + 750
badania na odcinku próbnym
prace na drodze technologicznej km 1 + 300