Film z budowy 20.01.2016

wymiana gruntu w km 0 + 900