Opis Robót zrealizowanych w listopadzie 2015


-      nadzór saperski, archeologiczny, środowiskowy
-      prace związane z budową i utrzymaniem zaplecza, organizacją ruchu oraz placów składowych
-      wykonanie inwentaryzacji dróg i budynków
-      założenie osnowy geodezyjnej

Roboty Drogowe

Zakres robót                                                   Lokalizacja
-      wycinka drzew i krzewów                             TG, km 2+200 - 2+300
                                                                  TG, km 2+850 - 3+150
                                                                  TG, km 3+800 - 4+400
                                                                  TG, km 4+700 - 5+500
                                                                  TG, km 5+800 - 5+950
                                                                  TG, km 6+000 - 6+200
                                                                  TG, km 6+500

-      odhumusowanie                                           TG, km 1+000 - 2+270  
                                                                  TG, km 2+700 - 2+800
                                                                  TG, km 3+500 - 3+760
                                                                  TG, km 5+150 - 5+320
                                                                  TG, km 5+470 - 5+800
                                                                  DD10, km 0+000 - 1+200          
                                                                  DD15
-      platforma pod wzmocnienie pod kolumny       TG, km 4+500 - 4+800

-      wymiana gruntu                                            TG, km 1+915 - 1+980  
                                                                      TG, km 3+035 - 3+100             

-      wykop                                                         TG, km 5+150 - 5+300