Opis Robót zrealizowanych w grudniu 2015


1.1.1.Wymagania ogólne
-     nadzór saperski, archeologiczny, środowiskowy
-     prace związane z budową i utrzymaniem zaplecza, organizacją ruchu oraz placów składowych

Roboty Drogowe

Zakres robót                                                                        Lokalizacja
-     wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem              TG, km 0+800
TG, km 1+400
TG, km 2+250
TG, km 2+900 - 3+150 
TG, km 5+000 - 6+500
TG, km 6+800
WKP

-     odhumusowanie                                                               TG, km 3+100 - 3+500
TG, km 3+680 - 3+800
TG, km 4+200 - 4+400
TG, km 5+470 - 5+650
TG, km 5+800 - 6+400
DD10, DD10a
DD15

-     wzmocnienie gruntu kolumnami dynamicznymi              TG, km 4+525 - 4+725

-     platforma pod wzmocnienie technologią VD                   TG, km 2+900

-     rozkładanie geotkaniny                                                    TG, km 2+900
DD15

-     wymiana gruntu                                                               TG, km 3+035 - 3+100
TG, km 3+380 - 3+435
TG, km 6+400 - 6+475
DD10
WKP Ł 2/1, Ł 2/2

-     wykop                                                                               TG, km 2+800
TG, km 3+100 - 3+300
TG, km 5+100 - 5+150
TG, km 5+800 - 6+100
DD10
DD15 (rowy)
         
-     nasyp                                                                                TG, km 1+900
DD15
DD10

-     stabilizacja spoiwem hydraulicznym                                DD15

-     kruszywo technologiczne                                                 DD15

Roboty Branżowe

Zakres robót                                                                        Lokalizacja

-     przepust teletechniczny                                                   TG, km 3+430
-     kolizje SN 2, SN 3, SN 4                                                    TG, km 0+500
-     przebudowa wod-kan - PW10                                          TG, km 7+500
-     przepust teletechniczny                                                   TG, km 1+550,
3+430 i 6+510
-     kolizje SN 5                                                                                   TG, km 1+940
-     kolizje SN 11                                                                     TG, km 3+750
-     kolizje SN 7 i SN 8                                                             TG, km 2+800 - 3+500