Zdjęcia z budowy 01-08.01.2016

wycinka drzew przy DK20
wycinka drzew przy DK20
wybieranie gruntu z wykopu
wymiana gruntu przy ul. Klasztornej
wymiana gruntu DD 10
wymiana gruntu km  6 + 740