Zdjęcia z budowy 11-15.01.2016

wykop w km 6 + 740
wymiana gruntu przy ul. Cegielnia
wycinka drzew ul. Klasztorna
wybieranie gruntu do wymiany
wymiana gruntu przy ul. Klasztornej km 2 + 300
wymiana gruntu przy ul. Klasztornej km 2 + 300