Zdjęcia z budowy 18-22.01.2016

wymiana gruntu km 2 + 400
karczowanie pni km  0 + 200
rozbiórka budynku przy ul. Klasztornej
wymiana gruntu na drodze tymczasowej km 1 + 520
wyburzenia budynku ul. Klasztorna
wymiana gruntu km 1 + 100
wymiana gruntu km 0 + 900