Filmy z budowy 29.01.2016


Roboty przy wycince drzew ul. Leśna

 Praca przy ściance szczelnej ul. Towarowa