Zdjęcia z budowy 08-12.02.2016

budowa przepustu PMZ 8 km 6 + 450
układanie kabla elektrycznego teren ogródków działkowych
wywózka drewna km 4 + 800
przygotowany wodociąg do ułożenia ul. Towarowa
rozbiórka altanek na terenie ogródków działkowych
rozpoczęcie prac przy przepuście km 4 + 900