Zdjęcia z budowy 15-19.02.2016

zagęszczenie podbudowy przepust km 5 + 100

usuwanie karpin przy ul. Cegielnia

usuwanie karpin przy ul. Cegielnia

układanie gazociągu ul. Cegielnia

wiercenie otworów geologicznych

Zdjęcie humusu km 0 + 600

ułożony płot zabezpieczający przed płazami i małymi zwierzętami wzdłuż trasy

zaawansowanie prac km 0+900

pierwsze układanie chudego betonu WA - 1

pierwsze układanie chudego betonu WA - 1