Zdjęcia z budowy 2-5.02.2016

budowa przepustu PMZ 8 km 6 + 450
rozpoczęcie prac przy obiekcie WA - 5
rozbiórka budynku przy DK 20
układanie przepustu PMZ - 8 km 6 + 450
wykopy pod WA - 5
wykopy pod WA - 5
roboty ziemne km 0 + 650