Film z betonowania 08.03.2016

zabetonowanie fundamentów podpory nr 2 WA -5