Film z budowy 21.03.2016

zdejmowanie humusu km 5+700