Opis Robót zrealizowanych w lutym 2016

Wykonano następujące roboty budowlane w raportowanym okresie:

I.       Wymagania ogólne
-      nadzór saperski, archeologiczny, środowiskowy
-      prace związane z budową i utrzymaniem zaplecza, organizacją ruchu oraz placów składowych

II.     Roboty Drogowe

Zakres robót                                                               Lokalizacja
-      wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem         TG, km 0+500 – 1+100
TG, km 4+900 – 5+200
TG, km 7+500 
TG, km 6+800
TG, km 0+200 - 0+730
TG, km 7+200
ul. Cegielnia
TG, km 0+090
TG, km 2+200 - 4+000
TG, km 6+000 - 7+600

-      odhumusowanie                                                      TG km 3+300 - 3+500
TG km 0+730 - 1+100
TG km 4+725 - 5+100
TG km 0+200 - 1+100
TG km 6+700 - 7+200
DD11
TG km 0+650 - 0+730
TG km 4+485 - 4+525
ZRI-8 km 5+000

-      wzmocnienie gruntu kolumnami dynamicznymi          TG, km 4+540 - 4+725

-      wymiana gruntu                                                       TG, km 5+100
TG km 5+475 - 5+510
DD11
WKP Ł 2/1, Ł 2/2
WKP Ł2/3 Ł2/4
TG, km 3+900


-      wykop                                                                     DD11
TG km 5+150 - 5+300
DD3

-      nasyp                                                                     DD11
DD3

III.   Roboty Mostowe

Obiekt                                                Zakres robót
WA1                                                   - wykop pod podporę w osi nr 1
- wykonanie chudego betonu w osi nr 1
- zbrojenie ławy fundamentowej            nr 1     

WA5                                                   - wykop pod podpory w osiach nr 1,2,3,4,5
- wykonanie chudego betonu w osiach 2,3,4,5
- wykonanie wymiany gruntu w osi nr 1
- zbrojenie ław fundamentowych nr 2,3,4

WD-9                                                  - wykop pod podpory w osiach nr 1 i 2 
- wykonanie chudego betonu w osiach nr 1 i 2
- zbrojenie ławy fundamentowej nr 2


IV.   Roboty Branżowe

Zakres robót                                                              Lokalizacja
-      kolizje SN 1                                                            TG, km 0+090
-      kolizje SN 2                                                            TG, km 0+200
-      kolizje SN 3                                                            TG, km 0+250
-      kolizje SN 4                                                            TG, km 0+550
-      kolizje SN 15           i SN 16                                                TG, km 6+000 – 6+100
-      kolizje SN 11                                                                      TG, km 3+750
-      kolizje SN 7 i SN 8                                                  TG, km 2+500 - 3+700
-      przebudowa wod.-kan. - PW10                                 TG, km 7+500
-      przebudowa wod.-kan. – PW7                                  ul. Towarowa
-      przebudowa wod.-kan. – PW2                                  ul. Cegielnia
-      przebudowa wod.-kan. – PW4                                  ul. Klasztorna
-      przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej KS9              ul. Towarowa
-      przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej KS8              TG, km 4+800
-      przebudowa sieci gazowej ś/ć                                  ul. Cegielnia
-      wykonanie przepustów z rur GRP „DUŻE”                  TG, km 4+900
TG, km 5+100
TG, km 6+450
TG, km 1+925
-      wykonanie przepustów z rur GRP                             TG, km 0+880