Zdjęcia z budowy 21-25.03.2016

zbrojenie fundamentów podpory nr 1 WA - 1
zbrojenie fundamentów podpory nr 1 WA - 1
zbrojenie fundamentów podpory nr 1 WA - 5
zbrojenie fundamentów podpory nr 2 WA - 5
zatwierdzona betoniarnia
zatwierdzona betoniarnia
betonowanie fundamentów podpora 1 WA - 5
betonowanie fundamentów podpora 1 WA - 5