Zdjęcia z budowy 29.02 - 04.03.2016

zbrojenie na fundament słupa nr 1 WA - 1
zbrojenie na fundament słupa nr 2 WA - 5
układanie geotkaniny w km 4 + 600
montaż zbrojena fundamentu podpory nr 1 WA-1
ułożony grunt stabilizowany cementem fundament podpory nr 1 WA-5
układanie zbrojenia podpora nr 2 WA - 5
siatka przygotowana do założenia ul. Leśna
układanie zbrojenia podpora 2 WA - 5
układanie zbrojenia podpora 4 WA - 5
układanie kabla teletechnicznego
układanie zbrojenia podpora 3 WA - 5