I.       Wymagania ogólne
-      nadzór saperski, archeologiczny, środowiskowy
-      prace związane z budową i utrzymaniem zaplecza, organizacją ruchu oraz placów składowych

II.     Roboty Drogowe

Zakres robót                                                               Lokalizacja
-      wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem         ul. Klasztorna
i porządkowaniem terenu                                          ul. Cegielnia
ul. Przemysłowa
ul. Towarowa
ul. Rolnicza
ul. Leśna
Węzeł Wieżyca
TG, km 2+450 – 2+600

-      odhumusowanie                                                      WKW Ł3/3
TG km 6+700 – 7+000
TG km 7+050 – 7+200
WD8
TG km 5+800 – 5+900 + Łącznice
TG km 4+725 – 4+800
DD10
DD11

-      wzmocnienie DR – nasyp przeciążeniowy                  TG, km 4+540 - 4+725

-      wymiana gruntu                                                       TG, km 5+300 – 5+500
DD10 km 1+740 – 1+800
WKP Ł2/3 Ł2/4
TG, km 6+500 – 6+600

-      wykop                                                                     TG km 6+100
DD11
TG, km 5+600 - 5+700
TG, km 5+000
TG, km 4+930 – 5+050
TG, km 4+080 – 4+150
TG, km 4+770
WKW Ł3/1 Ł3/4

-      nasyp                                                                     DD11
TG km 4+760 – 4+900
TG km 4+930 – 5+100
TG km 6+700

III.   Roboty Mostowe

Obiekt                                                Zakres robót
WA1                                                   - wykop pod podporę nr 2
- wykonanie chudego betonu pod podporę nr 2
- zbrojenie podpór
- betonowanie ław fundamentowych nr 1 i 2
- izolacja ław fundamentowych
- częściowa zasypka ław fundamentowych
- zbrojenie i deskowanie korpusu podpory P1

WA5                                                   - zbrojenie fundamentów podpór nr 1,2,3,4,5
- betonowanie ław fundamentowych nr 1,2,3,4,5
- betonowanie filarów podpór nr 2,3
- izolacja ław fundamentowych
- zbrojenie korpus podpory nr 5
- częściowa zasypka ław fundamentowych

WD-9                                                  - zbrojenie ławy fundamentowej nr 1 i nr 2
                                                          - betonowanie ław fundamentowych
                                                          - zbrojenie filarów
                                                          - betonowanie filarów
                                                           - izolacja ław fundamentowych

IV.   Roboty Branżowe

Zakres robót                                                              Lokalizacja
-      kolizje SN 6, 7, 8, 8a                                                           TG, km 2+400
-      kolizje SN 2                                                            TG, km 0+200
-      kolizje SN 3                                                            TG, km 0+250
-      kolizje SN 4                                                            TG, km 0+550
-      kolizje SN 5                                                            TG, km 1+930
-      kolizje SN 15, SN 16, SN 17                                    TG, km 6+000 – 6+100
-      przebudowa wod.-kan. – PW6                                  TG, km 4+800
-      przebudowa wod.-kan. – PW7                                  ul. Towarowa
-      przebudowa wod.-kan. – PW2                                  ul. Cegielnia
-      przebudowa wod.-kan. – PW4                                  ul. Klasztorna
-      przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej KS9              ul. Towarowa
-      przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej KS8              TG, km 4+800
-      przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej KS5              ul. Klasztorna
-      przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej KS3              ul. Cegielnia
-      przebudowa sieci gazowej ś/ć                                  ul. Cegielnia
-      wykonanie przepustów z rur GRP „DUŻE”                  TG, km 3+280
TG, km 3+400
TG, km 6+782
TG, km 5+100
-      wykonanie przepustów z rur GRP                             DD11 km 0+156
DD15 (zjazdy)
-      rów melioracyjny                                                     TG, km 5+300 – 5+500
-      przebudowa kolizji T1                                               ul. Kościuszki
-      przebudowa kolizji T6                                               ul. Wita Stwosza
-      przebudowa kolizji T7                                               ul. Towarowa
-      przebudowa kolizji T9                                               WW

-      demontaż słupów oświetleniowych i opraw                 ul. Klasztorna
ul. Plebanka
-      przebudowa kanalizacji deszczowej                          TG km 4+100
ul. Towarowa
TG km 1+000