Zdjęcia z budowy 04-08.04.2016

zbrojenie filarów obiektu WA -1
układanie warstw nasypu km 0 + 600
maszyna do mieszania stabilizacji nasypu km 0 + 620
roboty archeologiczne km 6 + 800
wymiana gruntu ul. Klasztorna
zaawansowanie prac obiekt WD - 9
wzmocnienie podłoża km 0 + 600