Zdjęcia z budowy 11-15.04.2016

wzmocnienie podłoża km 0 + 050
wzmocnienie podłoża km 0 + 450
wzmocnienie podłoża km 0 +650
zaawansowanie prac km 0+300
wywóz urobku km 0 + 430