Zdjęcia z budowy 18-22.04.2016

prace archeologiczne km 6 + 400
prace archeologiczne km 6 + 400
prace przy obiekcie WD - 9
Zbrojenie przyczółka 2 WA-1
zaawansowanie prac  na WA - 5
mur oporowy przy podporze 2 WD-9
kolizja z kablem elektrycznym ul. Cegielnia
kolizja z kablem elektrycznym ul. Cegielnia