Opis Robót zrealizowanych w kwietniu 2016

1        Roboty Drogowe

Zakres robót
Lokalizacja
- porządkowanie terenu po wycince
ul. Klasztorna

WW

TG km 0+550 - 0+600

TG km 1+200


- odhumusowanie
TG km 0+480 - 0+650

TG km 5+650 - 6+000

WKP

WKW

WKZ

TG km 0+130 - 0+500

TG km 1+200 - 1+600

TG km 1+600 - 2+100

TG km 4+900 - 4+940

TG km 2+400

DD18

TG km 6+820 - 7+000

TG km 7+130 - 7+400

WW, DD9, DD12


- wymiana gruntu
TG km 5+330 - 5+500

TG km 2+700 - 2+800

WKP Ł2/3 i Ł2/4


- wykop
WKW

DD3

TG km 5+600 - 6+100

TG km 6+700 - 7+000

ZRI-3

DD14

TG km 0+140

TG km 2+600

WKZ

TG km 1+050 - 1+200

WKZ

DD11


- nasyp
TG km 4+930 - 5+100

TG km 0+700 - 0+980

DD11

TG km 4+725 - 5+160

TG km 5+500 - 5+550

TG km 6+380 - 6+580

DD14

TG km 0+130 - 0+500

TG km 5+340 - 5+460

TG km 6+700 - 6+780

WKW


- frezowanie nawierzchni
ul. Towarowa


- wzmocnienie w technologii CMC - platforma
TG km 2+505 - 2+626


- droga technologiczna
TG km 1+500 - 1+600

2        Roboty mostowe

Obiekt                                                           Zakres robót
WA1                                                    - zbrojenie i deskowanie korpusów podpory nr 1 i 2         
- betonowanie ścian przyczółków podpory nr 1 i 2
- deskowanie płyty ustroju nośnego

WA5                                                    - betonowanie filarów podpory nr 4
- zbrojenie i deskowanie korpusów podpory nr 1 i 5
- betonowanie korpusów P1 i P5

WD-9                                                   - wykopy pod ściany oporowe
                                                            - izolacja filarów podpór
- ściany oporowe (ława, bloczki, siatki, zasypka)

3                    Roboty Branżowe


Zakres robót
Lokalizacja

- kolizja 6SN
TG km 2+400

- kolizja 7SN
TG km 2+400

- kolizja 8SN
TG km 2+400

- kolizja 9SN
TG km 2+400

- kolizja 11SN
TG km 3+800

- kolizja 18SN
TG km 4+500

- kolizja 4nn
TG km 1+200

- kolizja 11nn
TG km 2+500

- kolizja 17nn
TG km 6+200

- kolizja T4
ul. Klasztorna

- kolizja T7
ul. Towarowa

- kolizja T8
ul. Przemysłowa

- kolizja T9
WW

- przebudowa sieci gazowej ś/ć
ul. Cegielnia

- przebudowa sieci wodociągowej PW2
ul. Cegielnia

- przebudowa sieci wodociągowej PW4
ul. Klasztorna

- przebudowa sieci wodociągowej PW5
ul. Plebanka

- przebudowa sieci wodociągowej PW6
TG km 4+800

- przebudowa sieci wodociągowej PW7
ul. Towarowa

- przebudowa sieci wodociągowej PW8
ul. Przemysłowa

- przebudowa sieci wodociągowej PW9
TG km 6+500

- przebudowa sieci wodociągowej PW10
WW

- przebudowa sieci kan. sanitarnej KS3
ul. Cegielnia

- przebudowa sieci kan. sanitarnej KS5
ul. Klasztorna

- przebudowa sieci kan. sanitarnej KS7
ul. Plebanka

- przebudowa sieci kan. sanitarnej KS8
TG km 4+800

- przebudowa sieci kan. sanitarnej KS9
ul. Towarowa

- wykonanie przepustów z rur GRP
DD11 km 0+005


DD11 km 0+354


DD15 km 0+050


DD15 km 0+661


TG km 0+880


DD3 km 0+164


DD14 km 0+037


DD14 km 0+187


PM-1 ul. Towarowa


WKP Ł2/1 i Ł2/2
- wykonanie przepustów z rur GRP "DUŻE"
TG km 1+925


TG km 3+400


TG km 4+035


TG km 6+450
- kanał technologiczny
TG km 3+600 - 3+800

- przebudowa oświetlenia
ul. Kościuszki

- kanalizacja deszczowa KD7
TG km 3+800

- kanalizacja deszczowa KD8
TG km 1+950

- kanalizacja deszczowa KD9
TG km 1+950

- kanalizacja deszczowa KD24
ul. Towarowa

- rurociąg melioracyjny DN 1500
ul. Plebanka