Zdjęcia z budowy 02-06.05.2016

WA-5wykonanie schodkowania ul. Klasztorna

odwodnienie wykopów pod zbiornik odparowujący ul. Klasztorna

chudy beton pod fundamenty obiekt  WD - 8

zaawansowanie prac na WA - 5