Zdjęcia z budowy 09-13.05.2016

wykonywanie drenów pionowych km 2 + 810


próby wodociągu ul. Cegielnia

odwodnienie

budowa kanalizacji deszczowej ul. Towarowa

wykonywanie podbudowy km 5 +200

zrywanie nawierzchni ul. Cegielnia

zakładanie przewodów elektrycznych