Opis Robót zrealizowanych w maju 2016

I.       Roboty Drogowe

Zakres robót
Lokalizacja
- porządkowanie terenu po wycince
ul. Plebanka

TG km 0+550 - 0+600


- odhumusowanie
TG km 2+200 - 2+300

TG km 2+450 - 2+530

TG km 1+550 - 1+600

TG km 1+050 - 1+100

TG km 2+530 - 2+600

TG km 2+600 - 2+750

TG km 3+400 - 3+600

TG km 3+800 - 3+850

WKP

DD2

DD12

WD-8

ul. Cegielnia

TG km 0+100

DD9


- wymiana gruntu
TG km 4+930

ul. Towarowa km 0+135 - 0+190


- wykop
WKW

TG km 5+160 - 5+350

TG km 5+500 - 6+400

TG km 6+650 - 6+700

TG km 2+000 - 2+100

TG km 2+300

DD14

DD14

DD9

TG km 3+550 - 3+650

ul. Chojnicka

TG km 2+600 - 2+700

WKZ

TG km 1+050 - 1+290

TG km 1+700 - 1+780

WKP

TG km 6+850 - 6+930


- nasyp
TG km 5+330 - 5+370

TG km 5+460 - 5+500

TG km 6+500 - 6+550

TG km 6+700 - 6+870

TG km 0+750 - 0+980

TG km 1+915 - 1+980

WKP

WKZ

TG km 6+500 - 6+870

DD9

DD10

DD11

TG km 4+725 - 5+160

TG km 1+290 - 1+360

TG km 1+780 - 1+910

TG km 2+810 - 2+930

TG km 0+100 - 0+570

ul. Przemysłowa

TG km 1+500 - 1+650


- frezowanie nawierzchni
ul. Cegielnia


- wzmocnienie w technologii VD
TG km 2+810 - 2+930


- droga technologiczna
TG km 1+200 - 1+300

TG km 6+450 - 6+500

- nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej

DD9

- nawierzchnia tymczasowa objazdu

DD9

- podbudowa pomocnicza

TG km 0+350

- budowa objazdu
WD-4


II.     Roboty Mostowe

Obiekt                                                Zakres robót
WA1                                                   - rozdeskowanie ścian przyczółków P1 i P2
- izolacja ścian przyczółków
- deskowanie, zbrojenie płyty ustroju nośnego
- beton płyty ustroju nośnego
- zbrojenie i deskowanie skrzydełek

PZ2                                                      - wykop wraz z wymianą i wzmocnieniem gruntu
- wykonanie podbudowy pod elementy prefabrykowane
- montaż elementów prefabrykowanych (fundamenty)

WA-5                                                  - rozdeskowanie korpusów podpory nr 1 i 5
- deskowanie ustroju nośnego
- beton ciosów podłożyskowych

WD-8                                                  - roboty ziemne
- chudy beton pod fundamnety                                                                        - zbrojenie, deskowanie fundamentów P1, P2 i P3
- beton fundamentów P2 i P3
                                                         
WD-9                                                  - ściany oporowe (bloczki, siatki, zasypka)
                                                          - deskowanie i zbrojenie oczepów filarów
                                  

III.   Roboty Branżowe

Zakres robót
Lokalizacja
- kolizja 5SN
TG km 1+900
- kolizja 7SN
TG km 2+400
- kolizja 8SN
TG km 2+400
- kolizja 8aSN
ul. Klasztorna
- kolizja 10SN
ul. Klasztorna
- kolizja 14SN
TG km 5+300
- kolizja 17SN
TG km 6+700
- kolizja 4nn
TG km 1+200
- kolizja 5nn
ul. Cegielnia
- kolizja 7nn
ul. Cegielnia
- kolizja 11nn
TG km 2+500
- kolizja 17nn
TG km 6+200
- kolizja 18nn
TG km 6+500
- kolizja T1
TG km 0+100
- kolizja T3
ul. Cegielnia
- kolizja T4
ul. Klasztorna
- kolizja T5
TG km 3+900
- kolizja T6
ul. Wita Stwosza
- kolizja T9
WW
- przebudowa sieci wodociągowej PW2
ul. Cegielnia
- przebudowa sieci wodociągowej PW3
ul. Chojnicka
- przebudowa sieci wodociągowej PW4
ul. Klasztorna
- przebudowa sieci wodociągowej PW5
ul. Plebanka
- przebudowa sieci wodociągowej PW8
ul. Przemysłowa
- przebudowa sieci wodociągowej PW9
TG km 6+500
- przebudowa sieci wodociągowej PW10
WW
- przebudowa sieci kan. sanitarnej KS2
TG km 1+200
- przebudowa sieci kan. sanitarnej KS3
ul. Cegielnia
- przebudowa sieci kan. sanitarnej KS6
TG km 3+250
- przebudowa sieci kan. sanitarnej KS7
ul. Plebanka
- wykonanie przepustów z rur GRP
TG km 4+935

DD9 km 0+010

DD9 km 0+150

WKZ Ł1/4 km 0+029

WKZ Ł1/3 km 0+130

WKP Ł2/3 i Ł2/4

DD10 km 0+124


- wykonanie przepustów z rur GRP "DUŻE"
DD10 km 1+598

PM-1 ul. Towarowa

TG km 6+783


- przepusty pod zjazdami
DD14
- kanał technologiczny
TG km 7+300 - 7+400

ul. Plebanka

TG km 2+350

TG km 5+900
- kanalizacja deszczowa KD1
Rondo Hallera-Kościuszki
- kanalizacja deszczowa KD12
ul. Klasztorna
- kanalizacja deszczowa KD17
TG km 3+850
- kanalizacja deszczowa KD20
TG km 4+725
- kanalizacja deszczowa KD22
TG km 5+900
- kanalizacja deszczowa KD22a
TG km 5+700
- kanalizacja deszczowa KD18b
DD10 km 0+800
- rurociąg melioracyjny DN 1500
ul. Plebanka
- kanalizacja deszczowa KD22
TG km 5+700