Opis Robót zrealizowanych w sierpniu 2016


I.       Roboty Drogowe

Zakres robót
Lokalizacja
- odhumusowanie
DD2

WW, DD17


- wykop
ul. Leśna

DD1

TG km 0+580 - 0+660

TG km 1+100 - 1+150

TG km 1+370

TG km 1+700 - 1+780

TG km 1+950 - 2+200

ul. Klasztorna

TG km 2+430 - 2+510

TG km 2+600 - 2+770

TG km 3+510 - 3+730

TG km 4+725 - 4+900

TG km 4+900 - 5+100

TG km 5+100 - 5+400

WKW Ł3/4

TG km 6+100 - 6+400

TG km 7+000 - 7+300

WW

ZR-4


- nasyp
DD1

ul. Leśna

WA-1

WKZ Ł1/2

TG km 0+750 - 0+980

PZ-2, km 1+003

WA-5

ul. Klasztorna

WKP

TG km 2+370 - 2+430

TG km 3+000 - 3+110

TG km 4+000 - 4+400

TG km 4+725 - 4+900

ul. Przemysłowa

WKW Ł3/1 + rondo

WD-8 (DG 187029G)

TG km 6+950 - 7+000

DD17

WW


- wzmocnienie w technologii VD
TG km 2+810 - 2+930


- wzmocnienie w technologii CMC
TG km 2+550


- podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5
TG km 0+130 - 0+550 + Ł1/1 + rondo

TG km 1+450 - 1+900

TG km 4+900 - 5+400

TG km 5+860 - 5+970

TG km 6+500 - 6+900


- podbudowa pomocnicza C1,5/2,0
ul. Leśna

TG km 1+060 - 1+340

TG km 1+400 - 1+900

TG km 6+930 - 7+000


- stabilizacja podłoża
TG km 1+100 - 1+280

TG km 3+510 - 3+730

TG km 5+430 - 5+480

TG km 5+750 - 5+850

WW


- podbudowa zasadnicza z AC22P
TG km 1+450 - 1+900

TG km 4+725 - 5+400

TG km 5+100 - 5+450

TG km 5+850 - 5+950

TG km 6+500 - 6+900


- kruszbet
DD1

DD10


- krawężniki kamienne
Rondo ul. Leśna


- krawężniki betonowe
TG km 0+148 - 0+322


- kostka brukowa betonowa
TG km 0+148 - 0+322


- ścieki trójkątne
TG km 4+725 - 4+900


- rozbiórka nasypu przeciążającego
TG km 4+540 - 4+725


- rozbiórka nawierzchni
Kościerska Huta


- wymiana gruntu
TG km 2+520

TG km 3+900


- objazd
Kościerska Huta (DD18)
II.     Roboty Mostowe

Obiekt                                    Zakres robót
WA1                                       - zbrojenie i deskowanie skrzydełka Podpora 1
- beton skrzydełka Podpora 1 str. prawa II etap
- izolacja ścian korpusów wraz z drenażem

PZ2                                                     - izolacja elementów prefabrykowanych wraz z zasypką
- ściany oporowe (bloczki, siatki, zasypka)
- zasypka

WA3                                         - zbrojenie ławy fundamentowej P1 i P2 jezdnia prawa
                                               - beton ław fundamentowych P1 i P2 jezdnia prawa
                                               - izolacja cienka ław fundamentowych
                                               - obsypka ław fundamentowych
                                               - zbrojenie i deskowanie korpusów P1 i P2

WD4                                       - zbrojenie ławy fundamentowych i filarów
                                               - beton ław fundamentowe P2
                                               - beton filarów P1, P2 i P3
                                               - izolacja cienka ław fundamentowych
                                               - obsypka ław fundamentowych
                                               - ściany oporowe (bloczki, siatki, zasypka)

WA-5                                      - zbrojenie i betonownie skrzydełka Podpora P1
                                               - sprężanie płyty ustroju nośnego
                                               - rozszalowywanie deskowania płyty ustroju nośnego
                                               - izolacja ścian przyczółków
                                               - wykonanie podlewki pod łożyska

WD-6                                      - chudy beton pod fundamentem P1, P2
- zbrojenie fundamentów i filarów
- beton fundamentów P1, P2, P3
- izolacja cienka ław fundamentowych
- beton filarów P1 (1szt.) i P3 (1szt.)

WD-7                                        - beton fundamentu P1, P3
                                                - zbrojenie filarów P2, P3, P1
                                                - izolacja cienka ław fundamentowych
                                                - obsyka ław fundamentowych
                                                - beton filarów P2 (3 szt.), P1 (1szt.) i P3 (1szt.)

WD-8                                      - ściany oporowe (bloczki, siatki, zasypka)
                                               - zbrojenie oczepów filarów

WD-9                                      - sprężanie płyty ustroju nośnego
                                               - rozszalowywanie deskowania płyty ustroju nośnego
- wykonanie podlewki pod łożyska
                                  

III.   Roboty Branżowe

Zakres robót
Lokalizacja
- kolizja 9SN
TG km 2+100
- kolizja 11SN
ul. Plebanka
- kolizja 15nn
ul. Towarowa
- kolizja 16nn
ul. Klasztorna
- kolizja 19nn
WW
- kolizja T2
ul. Leśna
- kolizja T4
ul. Klasztorna
- kolizja T9
WW


- przebudowa sieci wodociągowej PW1
ul. Leśna


- przebudowa sieci kan. sanitarnej KS1
ul. Leśna


- wykonanie przepustów z rur GRP
TG km 5+459 - 5+495

TG km 1+028

DG 187029G km 0+310

TG km 5+100 (rowy)

ul. Klasztorna km 0+326

WKW Ł3/4 km 0+298,5 - 0+338,5

DS11 km 0+060

DG 187029G km 0+310


- przepusty pod zjazdami
DD1 km 0+135

u. Leśna km 0+137

DD1 km 0+135, 0+184


- kanał technologiczny
TG km 2+300, 5+600 - 5+900

TG km 0+700 - 1+400


- kanalizacja deszczowa KD2, KD4, KD6,
KD7, KD12, KD15, KD27
ul. Leśna, Rondo Ł1/1 Ł1/2,
TG km 1+000, ul. Cegielnia,
ul. Klasztorna,
WKP Ł2/3, TG km 6+900
- kanalizacja deszczowa KD5a, KD10, KD22
WKZ Ł1/2, Rondo Ł2/1 Ł2/2,
TG km 5+700


- oświetlenie drogowe - przepusty
ul. Klasztorna

ul. Chojnicka

TG km 3+600

TG km 5+300

TG km 1+000

WKW Ł3/1

ul. Przemysłowa


- wpusty deszczowe
ul. Leśna

TG km 1+500 - 2+000

TG km 3+400

TG km 1+100 - 1+300