Opis Robót zrealizowanych we wrześniu 2016

I.       Roboty Drogowe

Zakres robót
Lokalizacja

- odhumusowanie
DD16


DD19


ul. Klasztorna
- wykop
WKZ Ł1/1


ul. Leśna


ul. Cegielnia


TG km 1+100 - 1+300


TG km 1+400 - 1+450


TG km 1+700 - 1+900


TG km 1+950 - 2+200


ZR-4


TG km 2+600 - 2+770


TG km 3+440 - 3+770


TG km 4+725 - 5+100


TG km 4+900 - 5+400


DD11


TG km 6+100 - 6+400


TG km 7+000 - 7+300


WW


ZR-4


DD16


ZR-5
- nasyp
WA-1, PZ-2


ul. Klasztorna


WKP


TG km 3+900 - 4+400


TG km 4+725 - 4+900


TG km 5+800 - 6+000


WKW Ł3/1 + rondo


ul. Przemysłowa


WW


WD-8 (DG 187029G)


TG km 6+950 - 7+000


DD17


WW


WA-1, PZ-2, WA-5


DD16


WA-1, WA-5
- podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5
TG km 0+150 - 0+550


ul. Leśna


TG km 1+050 - 1+300


TG km 2+260 - 2+310


ul. Chojnicka


TG km 5+400 - 5+840, Ł3/1 i Ł3/4


TG km 6+000 - 6+500
- podbudowa pomocnicza C1,5/2,0
ul. Leśna


ul. Chojnicka, ul. Klasztorna


WKP Ł2/1 + Ł2/2


TG km 2+260 - 2+310


TG km 3+000 - 3+500


TG km 5+430 - 5+550 + Ł3/1 + Ł3/4


ul. Przemysłowa


TG km 5+750 - 5+850


TG km 6+000 - 6+500


TG km 3+000 - 3+500
- stabilizacja podłożaTG km 5+430 - 5+480


TG km 5+750 - 5+850
- podbudowa zasadnicza z AC22PTG km 0+130 - 0+550  
WKZ Ł1/3 i Ł1/4


WKZ Ł1/1


TG km 1+050 - 1+320


TG km 1+450 - 1+900


TG km 5+450 - 5+800


WKW Ł3/1 i Ł3/4
- kruszbet
DD1


DD17
- krawężniki kamienne
Rondo ul. Leśna
- kostka kamienna
Rondo ul. Leśna
- krawężniki betonowe
ul. Klasztorna
- ścieki trójkątne
TG km 1+100 - 1+240


TG km 4+725 - 5+400


TG km 5+900 - 5+950
- rozbiórka nasypu przeciążającego
TG km 4+540 - 4+725
- rozbiórki elementów dróg
Kościerska Huta
- wymiana gruntu
ul. Klasztorna
- humusowanie skarp
TG km 4+540 - 4+725
- frezowanie nawierzchni
ul. Chojnicka
II.     Roboty Mostowe

Obiekt                                    Zakres robót
WA-1                                      - izolacja ścian korpusów wraz z drenażem
                                               - zasypka przestrzeni za przyczółkami
                                               - montaż sączków i kotew kap chodnikowych
                                               - izolacja natryskowa MMA płyty ustroju nośnego
                                              

PZ-2                                                    - izolacja elementów prefabrykowanych wraz z zasypką
- ściany oporowe (bloczki, siatki, zasypka)
- zasypka

WA-3                                      - zbrojenie i deskowanie korpusów P1 i P2 - j. lewa
                                               - beton korpusów P1 i P2 – j.lewa
                                               - deskowanie i zbrojenie płyty ustroju nośnego j.lewa

WD-4                                      - ściany oporowe (bloczki, siatki, zasypka)
                                               - deskowanie i zbrojenie oczepów
                                               - deskowanie płyty ustroju nośnego
                                               - beton oczepu P1

WA-5                                      - rozszalowywanie deskowania płyty ustroju nośnego
- izolacja ścian przyczółków wraz z drenażem i zasypką
- montaż sączków, wpustów i kotew kap chodnikowych
                                               - izolacja natryskowa MMA płyty ustroju nośnego
                                              
WD-6                                      - beton filarów P1 (1szt.) , P3 (1szt.) i P2 (2szt.)
                                               - izolacja filarów
                                               - wzmocnienie podłoża pod ławy ścian oporowych

WD-7                                        - beton filarów P1 (2szt.) i P3 (2szt.)
                                                - izolacja filarów
                                                - ściany oporowe (bloczki, siatki, zasypka)

WD-8                                      - zbrojenie i beton oczepów P1, P3
                                               - deskowanie i zbrojenie płyty ustroju nośnego
                                               - montaż łożysk garnkowych

WD-9                                        - montaż sączków, wpustów i kotew kap chodnikowych
                                               - izolacja natryskowa MMA płyty ustroju nośnego
                                  
III.   Roboty Branżowe

Zakres robót
Lokalizacja
- kolizja 14nn
ul. Towarowa
- kolizja 15nn
ul. Towarowa
- kolizja 16nn
ul. Przemysłowa
- kolizja 19nn
WW
- kolizja 19nn b
WW


- kolizja T2
ul. Leśna
- kolizja T3
ul. Cegielnia
- kolizja T4
ul. Klasztorna
- kolizja T8
ul. Przemysłowa
- kolizja T9
WW


- wykonanie przepustów z rur GRP
TG km 4+900 (rów)

WW Ł4/1 km 0+017

TG km 7+278 - 7+329

WKP Ł2/1 km 0+079

ul. Klasztorna km 0+326

WKW Ł3/4 km 0+298,5 - 0+338,5

DS11 km 0+060

DG 187029G km 0+310


- przepusty pod zjazdami
DD1 km 0+135

u. Leśna km 0+137

DD1 km 0+184


- kanał technologiczny
TG km 0+700

TG km 1+100

TG km 5+800

TG km 5+900

TG km 6+000

TG km 6+600

TG km 6+800

TG km 7+000

TG km 7+300


- kanalizcja deszczowa KD7, KD12, KD15, KD22
ul. Cegielnia, ul. Klasztorna, WKP Ł 2/3 Ł2/4, TG km 5+700
- kanalizcja deszczowa KD3, KD14b, KD17d
TG km 1+650,WKP Ł2/3, TG km 3+600
- kanalizcja deszczowa KD6, KD12, KD21
TG km 1+000, ul. Klasztorna, TG km 4+950


- oświetlenie drogowe
WKW


- wpusty deszczowe
ul. Przemysłowa

TG km 6+300

TG km 2+010, 3+500 - 3+700

WKP Ł2/2 Ł2/3 Ł2/4

WKZ Ł1/2