ROBOTY BUDOWLANE WYKONANE W PAŹDZIERNIKU 2016

I.       Roboty Drogowe

Zakres robót
Lokalizacja
- odhumusowanie
ZR-5

DD13

ul. Towarowa

DD19


- wykop
WKZ

ul. Leśna

ul. Cegielnia

TG km 1+100 - 1+400

TG km 1+450 - 1+800

TG km 4+000

TG km 5+800 - 6+000

WKW

TG km 6+000 - 6+900

TG km 7+000 - 7+600

WW

DD16

DD8

ZR-5

ZR-4

ZR-7


- nasyp
WKZ

WA-1

ul. Klasztorna

TG km 3+500 - 3+580

TG km 5+800

TG km 6+400 - 6+900

WA-5

WW

DD8

DD13

TG km 4+000

ul. Towarowa

DD16


- podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5
TG km 1+980 - 2+200

TG km 3+050 - 3+500

TG km 6+050 - 6+500

TG km 0+960 - 1+080

TG km 1+980 - 2+260

TG km 3+000 - 3+580

TG km 2+350 - 2+490

WKP

TG km 2+600 - 2+770

ul. Chojnicka

ul. Klasztorna

WKP Ł2/2


- podbudowa pomocnicza C1,5/2,0
TG km 0+580 - 0+670

TG km 0+940-1+070

TG km 1+980 - 2+260

WKP Ł2/3 i Ł2/4

TG km 2+600 - 2+770

TG km 3+400 - 3+500

TG km 3+500 - 3+700

TG km 3+750 - 4+000


- stabilizacja podłoża
TG km 7+000 - 7+300


- podbudowa zasadnicza z AC22P


ul.Leśna

Rondo WKP Ł1/1 i Ł1/2

TG km 2+350 - 2+500

TG km 5+450 - 5+500

TG km 6+000 - 6+500

TG km 0+780 - 1+070

TG km 1+950 - 2+200 + Ł2/1

TG km 3+050 - 3+500


- warstwa wiążąca z AC16WMS
Ł1/1 rondo, ul. Leśna


- warstwa ścieralna z SMA11
ul. Leśna


- kruszbet
DD10, DD10A


- krawężniki
Rondo ul. Klasztorna

Rondo ul. Hallera

ul. Chojnicka

Rondo ul. Leśna

Rondo Ł3/1


- kostka kamienna
Rondo ul. Leśna

Rondo ul. Hallera

Rondo ul. Klasztorna


- ścieki trójkątne
TG km 1+450 - 1+800

TG km 1+900 - 2+000

TG km 2+350 - 2+490

WKP

TG km 0+760 - 0+950
- ścieki pilaste (krawężniki)
TG km 1+240 - 1+380

TG km 5+020 - 5+155


- rozbiórki elementów dróg
Kościerska Huta


- wymiana gruntu
Kościerska Huta


- humusowanie skarp
WKZ, WKW


- frezowanie nawierzchni
ul. Leśna


- mur oporowy
WW


II.     Roboty Mostowe

Obiekt                                    Zakres robót
WA-1                                      - układanie krawężników i desek gzymsowych
                                               - zbrojenie kap chodnikowych
                                               - zbrojenie płyt przejściowych

PZ-2                                                    - antykorozja powierzchni betonowych

WA-3                                      - beton płyty ustroju nośnego j.lewa
- beton korpusów P1 i P2 j. prawa
- deskowanie i zbrojenie płyty ustroju nośnego j.p
                                              
WD-4                                      - deskowanie płyty ustroju nośnego
                                               - beton oczepu P3
                                               - montaż łożysk garnkowych

WA-5                                      - zasypka za przyczółkami
                                               - układanie krawężnika

WD-6                                      - ściany oporowe (bloczki, siatki, zasypka)
                                               - beton oczepów P1 i P3
                                               - deskowanie płyty ustroju nośnego
                                               - montaż łożysk garnkowych
                                              
WD-7                                        - ściany oporowe (bloczki, siatki, zasypka)
                                                - zbrojenie i betonowanie oczepu P1
                                                - deskowanie płyty ustroju nośnego
                                                - montaż łożysk garnkowych

WD-8                                      - betonowanie płyty ustroju nośnego
                                               - sprężenie płyty ustroju nośnego
                      
WD-9                                        - beton ścianek zaplecznych
                                                - zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej P2
                                                - układanie krawężników i desek gzymsowych


III.   Roboty Branżowe

Zakres robót
Lokalizacja
- kolizja 7nn
ul. Cegielnia
- kolizja 19nn a
WW


- kolizja T2
ul. Leśna
- kolizja T3
ul. Cegielnia
- kolizja T4
ul. Klasztorna
- kolizja T8
ul. Przemysłowa
- kolizja T9
WW


- wykonanie przepustów z rur GRP
DD10


- przepusty pod zjazdami
ul. Leśna km 0+137


- kanał technologiczny
TG km 2+300, 7+300,  0+600-0+700

TG km 0+400

TG km 0+500


- kanalizacja deszczowa KD5a, KD7, KD10
WKZ Ł1/2, ul. Cegielnia, Rondo Ł2/1
- kanalizacja deszczowa KD3, KD12,
ul. Klasztorna, ul. Towarowa
- kanalizacja deszczowa KD5b, KD14b, KD19a
PZ-2, WKP Ł2/4, WA-5
- kanalizacja deszczowa KD2, KD8, KD9, KD17c, KD17d, KD20, KD21, KD22, KD23, KD24
ul. Leśna, TG km 1+950, 3+450, 3+600, 4+750, 4+950, 5+800, ul. Towarowa
- kanalizacja deszczowa KD5, KD18
ul. Leśna, TG km 4+100


- oświetlenie drogowe
WKW, WKZ


- wpusty deszczowe
WKP Ł2/4

ul. Klasztorna

TG km 4+000

TG km 7+100


- wyloty przykanalików
TG km 1+200 - 1+600

TG km 5+000

ul. Leśna

TG km 0+200 - 0+500

TG km 1+400 - 2+000


- kanalizacja sanitarna wg. projektu zamiennego
KOS-EKO (KS3)
ul. Cegielnia