ROBOTY BUDOWLANE  WYKONANE W LISTOPADZIE 2016

I.       Roboty Drogowe

Zakres robót
Lokalizacja
- odhumusowanie
ul. Leśna

DS11 i DS11A

ul. Klasztorna


- wykop
ul. Cegielnia

TG km 2+000 - 2+500

WKP Ł2/3 i Ł2/4

TG km 2+760

TG km 3+500

WKW

TG km 6+000 - 6+900

ZR-7

ZR-5

ZR-4

WW


- nasyp
WA-1

ul. Leśna

ul. Klasztorna

ul. Towarowa

ul. Przemysłowa

TG km 4+520

TG km 5+000 - 5+100

WW

DD19

DS11


- wzmocnienie w technologii DR - schodkowanie
TG km 4+540


- wzmocnienie w technologii CMC - materac
TG km 2+550


- podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5
TG km 3+500 - 3+700

TG km 3+750 - 3+900

TG km 6+900 - 7+400


- podbudowa pomocnicza C1,5/2,0
ul. Leśna

TG km 3+960 - 4+400

TG km 6+900 - 7+500

WKP Ł2/1 i Ł2/2


- stabilizacja podłoża
WW, DD19


- podbudowa zasadnicza z AC22P
TG km 2+350 - 2+450

WKP Ł2/3 i Ł2/4


- warstwa wiążąca
ul. Klasztorna + rondo

ul. Chojnicka


- warstwa ścieralna
ul. Klasztorna + rondo

ul. Chojnicka


- krawężniki
Rondo ul. Hallera

ul. Chojnicka

ul. Leśna

Rondo Ł3/1


- kostka kamienna
Rondo ul. Hallera

Rondo Ł3/1


- ścieki skarpowe
TG km 4+700 - 4+900


- ścieki trójkątne
TG km 0+760 - 0+950

TG km 1+800 - 2+000

TG km 3+300 - 3+400

WKP


- obrzeża
ul. Chojnicka

ul. Klasztorna


- chodnik
ul. Chojnicka, ul. Klasztorna


- umocnienie wlotu przepustu
TG km 4+900 (PMZ-6)


- humusowanie skarp
WKZ, TG km 6+100, TG km 7+200

WKW, TG km 1+500


- frezowanie nawierzchni
ul. Klasztorna


- mur oporowy
WW


II.     Roboty Mostowe

Obiekt                                    Zakres robót
WA-1                                      - montaż desek gzymsowych na obiekcie
                                               - osadzenie kotew tulejowych barier ochronnych
                                               - zabetonowanie płyty przejściowej P1
                                               - zabetonowani kap chodnikowych na obiekcie

PZ-2                                                    - uszczelnienie styków między prefabrykatami

WA-3                                       - beton płyty ustroju nośnego j.prawa
- zabetonowanie skrzydełek P1 i P2 etap I
                                              
WD-4                                      - zabetonowanie płyty ustroju nośnego
                                               - deskowanie i zbrojenie skrzydełek

WA-5                                      - zabetonowanie ścianki zaplecznej na Podporze P1
                                               - układanie krawężnika na obiekcie
                                               - montaż desek gzymsowych

WD-6                                      - beton płyty ustroju nośnego
                                               - sprężanie płyty ustroju nośnego
                                               - rozbiórka deskowanie płyty ustroju
                                              
WD-7                                      - beton płyty ustroju nośnego
                                               - sprężanie płyty ustroju nośnego
                                               - rozbiórka deskowanie płyty ustroju

WD-8                                      - zabetonowanie skrzydełek i ścianek zaplecznych
                                               - iniekcja kanałów kablowych
                      
WD-9                                      - montaż desek gzymsowych na obiekcie
                                               - osadzenie kotew tulejowych barier ochronnych
                                               - beton kap chodnikowych na obiekcie


III.   Roboty Branżowe

Zakres robót
Lokalizacja
- kolizja T2
ul. Leśna
- kolizja T3
ul. Cegielnia
- kolizja T4
ul. Klasztorna
- kanalizacja deszczowa KD7
ul. Cegielnia
- kanalizcja deszczowa KD3a i KD3b
TG km 1+750
- kanalizcja deszczowa KD19a
WA-5


- oświetlenie drogowe
WKP, WKZ, TG km 3+100 - 4+000


- wpusty deszczowe
ul. Leśna

WKW

WW

TG km 4+300

ul. Klasztorna


- kanalizacja sanitarna wg. projektu zamiennego KOS-EKO (KS3)
ul. Cegielnia


- drenaż platformy CMC
TG km 2+560