ROBOTY BUDOWLANE  WYKONANE W SIERPNIU 2017:
 

I.       Roboty Drogowe

Roboty ziemne (rowy, wykop)
TG km 0+000 - 0+170, TG km 2+400
Roboty ziemne (rowy)
WKP (Ł-2/4), TG przy WD-4
Roboty ziemne (rowy, wykop)
DD9, DD15, DD18
Rekultywacja terenu
TG km 1+700 - 2+300
Humusowanie skarp
WKP, TG km 2+000 - 3+000 (pas rozdziału), prace naprawcze na całej trasie
Chodnik, roboty brukarakie (porządkowe)
ul. Cegielnia
Krawężnik betonowy, obrzeże betonowe
DD19, ul. Hallera
Ścieżka rowerowa (roboty brukarskie)
ul. Cegielnia, ul. Hallera
Zjazdy
ul. Cegielnia, DD19
Czyszczenie zbiornika
ZR-5
Umocnienie skarpy - gazony
ul. Cegielnia
Umocnienie skarpy
TG km 2+445 - 2+550 str. P
Odmulanie, umacnianie rowu
DD2, DD4
Ścieki skarpowe
ul. Klasztorna
Zabruk
TG km 2+900 str. P, WKP (Ł-2/1), DD2, DD4, ZR-4, PZ-2
Pobocze z mieszanki 0/31,5
TG km 5+800 - 6+100, Ł-3/2, G km 0+600, 1+350, (Ł-1/2)
Pobocze z mieszanki 0/31,5
TG km 0+600, 1+350, WKZ (Ł-1/2)
Nawierzchnia z mieszanki 0/31,5
DD3, DS3, DD6, DD7, DD9
Warstwa ścieralna SMA gr. 4 cm KR2
ul. Cegielnia
Warstwa wiążąca z AC WMS gr. 7 cm KR4
ist. DK20 od str. Kościerzyny, zjazdy WD-8
Warstwa wiążąca z AC WMS gr. 8 cm KR2
ul. Cegielnia (uzupełnienie)
Podbudowa z AC gr. 9 cm, KR4
ist. DK20 od str. Kościerzyny
Nawierzchnia z AC16TD (jedowarstwowa)
DD19
Ścieżka rowerowa (masa)
ul. Przemysłowa, ul. Leśna, ul. Cegielnia
Skropienie pod warstwę wiążącą i ścieralną
ul. Cegielnia, ist. DK20 od str. Kościerzyny, zjazdy WD-8, DD19
Skropienie mleczkiem wapiennym
ul. Cegielnia, ist. DK20 od str. Kościerzyny, zjazdy WD-8, DD19
Skropienie pod podbudowę
ist. DK20 od str. Kościerzyny
Oznakowanie poziome
TG km 3+000 - 4+400, WKW, WKZ, WKP, WA-5 - WW str. P
Bariery stalowe
ul. Leśna
Bariery stalowe
TG km 0+600 - 0+700 str. L, 0+600 - 0+780 str. P, 4+200 - 4+320 str. P, 3+950 - 4+340 str. L, 1+900 - 1+930 str. L, 1+900 - 2+250 (pas rozdziału), 2+350 - 2+680 (pas rozdziału), 3+260 - 3+710 (pas rozdziału), pod WA-3 (pas rozdziału)
Płotki naprowadzające dla małych zwierząt
TG km 1+900 str. P, 3+000 str. L, 4+000 str. L i P, 5+000 str. L i P
Prace naprawcze po intensywnych opadach deszczu
Cała trasa
Utrzymanie oznakowania tymczasowego, prace porządkowe
Objazdy


II.     Roboty Mostowe
Obiekt                                                            Zakres robót
WA-1                                                                - antykorozja powierzchni betonowych            (hydrofobizacja plus powłoka specjalna odporna na chlorki)
                                  
PZ-2                                                               - obrukowanie skarp,
                                                                      - humusowanie i obsianie skarp
                                                                      - schody skarpowe
WA-3                                                                - antykorozja powierzchni betonowych             (hydrofobizacja plus powłoka specjalna odporna na chlorki)
WD-4                                                                - antykorozja powierzchni betonowych             (hydrofobizacja plus powłoka specjalna odporna na chlorki)
                                                                        - nawierzchnia z żywic na gzymsach ścian oporowych
WA-5                                                                - antykorozja powierzchni betonowych             (hydrofobizacja plus powłoka specjalna odporna na chlorki)
                                                                        - obrukowanie skarp kostką kamienną
                                                                        - humusowanie i obsianie skarp
WD-6                                                                - antykorozja powierzchni betonowych             (hydrofobizacja plus powłoka specjalna odporna na chlorki)
                                                                        - nawierzchnia z żywic na gzymsach ścian oporowych
WD-7                                                                - antykorozja powierzchni betonowych             (hydrofobizacja plus powłoka specjalna odporna na chlorki)
                                                                        - nawierzchnia z żywic na gzymsach ścian oporowyc
WD-8                                                                - antykorozja powierzchni betonowych             (hydrofobizacja plus powłoka specjalna odporna na chlorki)
                                                                        - nawierzchnia z żywic na gzymsach ścian oporowych
                                                                        - balustrady na obiekcie i gzymsach ścian oporowych

WD-9                                                                - antykorozja powierzchni betonowych             (hydrofobizacja plus powłoka specjalna odporna na chlorki)
                                                                        - nawierzchnia z żywic na gzymsach ścian oporowych
- balustrady na gzymsach ścian oporowych

III.   Roboty Branżowe

Kanał technologiczny
TG km 1+900 - 2+000
Montaż piaskownika KD5
ul. Leśna
Skrzynki do zasuw, tabliczki
Cała trasa
Montaż kratek, włazów (poprawki)
ul. Cegielnia, ul. Klasztorna, ul. Leśna
Melioracja
rz. Bibrowa
Wloty do studni
ul. Leśna, ul. Klasztorna
Umocnienie wylotu KD4
ul. Leśna
Umocnienie wylotu KD15
ul. Klasztorna
Umocnienie wylotu KD19a
WA-5
Budowa oświetlenia
WKZ, WKP, ul. Przemysłowa