UWAGA na fałszywe pismo o zmianie rachunku bankowego Strabag Sp. z o.o.

 Informacja przekazana przez STRABAG


Szanowni Państwo.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację o pojawieniu się w obrocie pisma informującego kontrahentów o zmianie rachunku bankowego Strabag Sp. z o.o.

Pismo jest sfałszowane, nie zostało przygotowane przez żadną z osób do tego upoważnionych, użyto nie stosowanego przez nas wzoru pisma oraz pieczątek, a podpis Członka Zarządu Dyrektora Wojciecha Trojanowskiego został również sfałszowany.

Odpowiednie kroki prawne i organizacyjne informujące o fałszerstwie zostaną podjęte niezwłocznie, zanim jednak to nastąpi - przekazujemy wzór pisma, które mogli bądź mogą Państwo otrzymać.

Strabag Sp. z o.o. nigdy nie informuje o zmianie rachunków bankowych pismami podpisanymi jednoosobowo, a numery rachunków bankowych zawsze wskazywane są w umowach bądź na fakturach.


Michał Kubiak
Kierownik Grupy ds. Finansowych

Dyrekcja PC Centrum
-----------------------------------------------------
STRABAG Sp. z o.o.
Budownictwo Infrastruktury / Transportation Infrastructures