W dniu 06.10.2017 Inżynier Kontraktu wydał Świadectwo Przejęcia dla Robót, potwierdzając, że Wykonawca zdołał do dnia 10.09.2017r. ukończyć roboty w zakresie pozwalającym na bezpieczna eksploatację drogi i w konsekwencji umożliwić oddanie do ruchu Obwodnicy Kościerzyny w dniu 01.10.2017.
Od 11.09.2017 rozpoczął się Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu, który będzie trwał do 10.09.2018, lub jeśli trzeba to dłużej, do czasu ostatecznej naprawy wszystkich usterek ujawnionych na budowie.

Wykonawca na bieżąco wykonuje drobne zaległe prace i usuwa usterki w zakresie wynikającym z warunków pogodowych. Inżynier Kontraktu dokonuje comiesięcznych przeglądów gwarancyjnych  budowy oraz na bieżąco kontroluje postęp prac Wykonawcy.