Budowa obwodnicy Kościerzyny - jak przebiega i co oferuje mieszkańcom?

Budowa obwodnicy Koscierzyny
Obwodnica Kościerzyny to droga, która będzie otaczać miasto i pełnić funkcję drogi okrężnej. Została zbudowana w celu zmniejszenia natężenia ruchu w mieście.

Firma budowlana podejmuje się zadania budowy wiaduktów, mostów i przejść podziemnych, które są niezbędne do zapewnienia sprawnego przepływu ruchu na obszarze miejskim, nie zakłócając przy tym życia w mieście.

Dlaczego jest potrzebna obwodnica Kościerzyny?Obwodnica Kościerzyny to nowa droga, która powstanie w ciągu drogi krajowej nr. 20.

Celem tej obwodnicy jest poprawa jakości transportu i stworzenie bezpiecznego środowiska dla transportu lądowego.

Projekt poprawi warunki ruchu i zmniejszy liczbę samochodów w mieście. Pomoże to również mieszkańcom mieszkającym w pobliżu łatwo dotrzeć do wszystkich rozwiązań transportu publicznego.

Obwodnica Kościerzyny to ważny element polskiej sieci drogowej.

Jak będzie działała nowa obwodnica Kościerzyny?Obwodnica Kościerzyny będzie nową trasą ruchu miejskiego. Będzie to dwupasmowa droga o zwiększonej przepustowości, która ograniczy ruch miejski. Oczekuje się, że trasa skróci czas podróży o 30 minut w porównaniu z istniejącą trasą.

Obwodnica zapewni również lepsze bezpieczeństwo obywatelom i odwiedzającym, ponieważ będzie miała zapewniony całodobowy nadzór i ochronę.

Przewiduje się, że obwodnica zostanie otwarta w 2018 roku, po czym przejmie rolę głównej trasy dla ruchu Kościerzyny.

Na jakim etapie jest budowa obwodnicy?Budowa obwodnicy Kościerzyny jest na końcowym etapie. Zostanie ona ukończona zgodnie z planem i otwarta dla ruchu w 2017 r., tak jak zakładano na początku. Już od ponad roku projekt przebiega bez zakłóceń i komplikacji, a wkrótce ta długo oczekiwana rozbudowa autostrady zostanie wreszcie ukończona!

Obwodnica będzie ulgą dla kierowców i pieszych w Kościerzynie. Oczekuje się, że spowoduje ona wzrost gospodarczy, którego obecnie brakuje z powodu dużego natężenia ruchu na wąskich drogach z jednej strony miasta, a także przyniesie korzyści ekologiczne, ponieważ zmniejszy zanieczyszczenie powietrza.