obwodnica-koscierzyny.pl

Obwodnica Koscierzyny

Budowa obwodnicy Kościerzyny - opis projektu


Opis projektu

Zgodnie z decyzją władz miasta Kościerzyna, od roku 2014 przeprowadzane są prace naziemne związane z budową obwodnicy miasta. Projekt ten miał poprawić nie tylko komunikację w mieście, ale także bezpieczeństwo mieszkańców i rowerzystów. Warto więc przyjrzeć się, jak wygląda dokładny opis projektu.

Opis projektu- budowa obwodnicy Kościerzyny

Opis projektu jakim jest budowa obwodnicy Kościerzyny wypada zacząć od przedstawienia ram czasowych. Planowane rozpoczęcie projektu przypadało na rok 2014 podczas gdy zakończenie przypadać miało na rok 2017. Niemniej jednak data ta wielokrotnie się zmieniała. Obwodnica Kościerzyny przyjęła nazwę drogi DK20 i ma ona długość 7,6 kilometra. Realizowana jest ona z programu budowy dróg krajowych. Umowna kwota zarówno na projekt jak i na samą realizację wynosi 170 177 802,90 złotych. Co więcej do tego projektu uzyskano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program ten wsparł budowę obwodnicy Kościerzyny kwotą 148 305 748,99 złotych. Udostępnienie głównego ciągu drogi miało miejsce dnia 1 października 2017 roku. Wtedy też obwodnica Kościerzyny została oficjalnie oddana do stałego ruchu drogowego. Warto zauważyć, że obwodnica Kościerzyny składa się z kilku elementów, które omijają miasto od południa. Niemniej jednak każdy z  węzłów został zaprojektowany w taki sposób, by w przyszłości umożliwić ewentualną rozbudowę obwodnicy do przekroju 2x2. W ramach projektu wybudowano także ekrany akustyczne i zieleń izolacyjną. Utworzono także przejścia dla zwierząt i ekologiczne przepusty.

obwodnica-koscierzyny.pl

Obwodnica Koscierzyny

Nieoficjalna strona poświęcona inwestycji "Obwodnica Kościerzyny"
Ubezpiecz samochód online z kalkulator OC

zapytanie@obwodnica-koscierzyny.pl