obwodnica-koscierzyny.pl

Obwodnica Koscierzyny

Wkopanie osnowy geodezyjnej pod przyszłą budowę obwodnicy!


Dodał Webdev · 24-07-22 · Aktualności
Wkopanie osnowy geodezyjnej

Obwodnice to niskokosztowe usprawnienia, które stopniowo zmniejszają zatory i zwiększają mobilność na drogach lokalnych. Są one również okazją do stworzenia bardzo potrzebnych połączeń między społecznościami. Aby zapewnić szybszą budowę nowych obwodnic przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu na obecnych użytkowników sieci drogowej, proponujemy perspektywę osnowy geodezyjnej jako koncepcję projektową.

Co to jest perspektywa osnowy geodezyjnej?

Perspektywa osnowy geodezyjnej (GWPP) to połączenie ortodromy i projekcji, które daje wrażenie wypaczonej przestrzeni. Innymi słowy, sieć dróg będzie wyglądać tak, jakby była wypaczona w kierunku jazdy. Aby zrozumieć, jak działa ta koncepcja, należy najpierw wyobrazić sobie objętość reprezentującą sieć dróg. W tej objętości możemy obliczyć głębokość ortodromy (OD) na podstawie odległości między początkiem a punktami końcowymi każdego segmentu. Teraz możemy wypaczać tę objętość w dowolnym kierunku, aby utworzyć wypaczoną głębokość ortodromy. Ta wypaczona ortodroma będzie taka sama jak ortodroma w punkcie, w którym sieć drogowa wchodzi do wypaczonej objętości. Na poniższym rysunku przedstawiono hipotetyczną głębokość ortodromy sieci drogowej.

Dlaczego perspektywa osnowy geodezyjnej jest potrzebna podczas budowy obwodnicy?

Jest kilka powodów, dla których GWPP może mieć sens przy budowie obwodnicy. Po pierwsze, bardzo niewiele z obecnych tras doskonale nadaje się na obwodnice. W wielu przypadkach zmiana trasy na obwodnicę może zmniejszyć zatłoczenie na istniejącym odcinku drogi. W innych przypadkach obecny odcinek drogi może być zbyt wąski lub mieć zbyt mało pasów ruchu, aby mógł być przydatny dla długoterminowych potrzeb transportowych.

Perspektywa osnowy geodezyjnej dla przyszłej budowy obwodnicy!

W przypadku obwodnic chcemy zrobić coś więcej, niż tylko stworzyć drogę dla samochodów. Dodając GWPP do projektowania obwodnic, możemy zapewnić bezpieczne i efektywne połączenie miast i miejscowości. Można to osiągnąć poprzez połączenie nowych obwodnic i rekonfiguracji istniejących dróg. Może to również pozwolić na zwiększenie liczby pasów ruchu lub ich szerokości. Zatem projektując obwodnice z wykorzystaniem GWPP, możemy jednocześnie uwzględnić potrzeby wszystkich środków transportu.


obwodnica-koscierzyny.pl

Obwodnica Koscierzyny

Nieoficjalna strona poświęcona inwestycji "Obwodnica Kościerzyny"
Ubezpiecz samochód online z kalkulator OC

zapytanie@obwodnica-koscierzyny.pl